શ્રી અરૂણભાઈ આકસ્મિક દેહવિલયથી સમસ્ત હીરા-ઝવેરાત ઉદ્યોગે એક રાહબર અને માર્ગદર્શક ગુમાવ્યાં છે. તેઓની વ્યવસાયિક સૂઝબૂઝ સાથે ધર્મપરાયણતા તેમજ સમાજ... Read More
अनपेक्ष: शुचिदॅक्ष उदासीनो गतव्यथ:। सर्वारम्भरित्यागी यो मदभव्त स मे प्रिय मन प्रसाद : सोम्यत्व मोनमात्म विनिग्रह: भावसंशुद्विरित्येतत्रपो मानस भुय्यते ।... Read More

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories